bestuur

directie

telefoon

email

kvk

iban

bic

ontwerp & concept website

realisatie website

met dank aan

Arnoud Braat

Arno Kramer

Olga Kruisbrink

Paul Pusch

+316 1050 1855

artesfoundation@mail.com

62985132

NL40 INGB 0006 7535 07

INGBNL2A

Aan | buro voor visuele communicatie

Viscomm-Visual Communications

Stephan de Smet en Max Pusch

Deze website wordt beheerd door de stichting Artes Foundation. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten met een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Artes Foundation accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden en Artes Foundation is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Artes Foundation of de kunstenaar van wie het werk is. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Artes Foundation dan wel haar licentiegevers.